live on d.j

נגני תופים וכלי הקשה מקצוענים המלווים את ה-D.J במהלך הערב על הבמה. מוסיף show והרבה אנרגיה על הבמה וכמו כן הופך את המוסיקה לחיה (LIVE)עמדת התופים מחוברת להגברה כך שאינן נבלעות במוסיקה. המתופפים הינם מהשורה הראשונה באיזור הצפון בפרט ומהארץ בכלל.