ngdk n,uppho – מעגל מתופפים

במידה והגעתם לעמוד הזה ככל הנראה הקשתם בגוגל ngdk n,uppho
המילה “מעגל מתופפים” בגוגל או בשפה האנגלית גרמה לטעות באיות.

המשך גלישה נעימה באתר לפי הקישורים הקיימים.